Základem výroby tablet pro farmaceutický průmysl jsou rotační stlačovací lisy

Život člověka 20. a 21. století se významně liší od doby středověku zejména zásluhou technického pokroku. Řadu výrobků denní potřeby považujeme za samozřejmost a teprve v okamžiku, kdy by byly pro nás nedostupné, si dokážeme plně uvědomit, jak kvalitní život žijeme dnes ve srovnání s dobou před staletími. Jednou ze samozřejmých běžných drobností jsou tablety potravinových doplňků a léků. Máme je doma v krabičkách a ampulích pěkně slisované do různých tvarů a rozměrů a mnozí z nás ani netuší, co je k jejich výrobě zapotřebí.

lis

Kompletace vstupních surovin

Nejprve putují do výrobního prostoru z výrobního skladu potřebné suroviny. Ty se musí přesně odvážit a rozdělit na jednotlivé kusy. Pro každou tabletu je připraveno i několik výchozích komponent, kromě účinné látky tu mohou být zastoupena i pojiva.
Veškeré ingredience jsou ve formě sypké a ze skladu míří do tzv. kompletačních prostor, kde se každá jednotlivá tableta umístí do speciální nádobky (postýlky). Výroba tablet probíhá za přísných bezpečnostních opatření, která jsou vázána na kontrolu kvality ovzduší. Celý proces musí být prováděn téměř ve sterilním prostředí, aby se zabránilo kontaminaci léčiv bakteriemi a viry.

Lisování granulátu

Výrobní pás prochází fází granulování, kdy se jednotlivé složky mísí, a připravují se metodou vlhké granulace k následnému lisování. Granulát je podobný kakaovému prášku „granko“, který se po navlhčení vzápětí dostává pod píst, aby byl stlačen značnou silou.

stroje

Rotující soukolí uvádí do pohybu pístové razníky

Stroje na výrobu tablet se nazývají rotační stlačovací lisy. Mají několik desítek svislých razníků, umístěných vždy ve dvojici proti sobě, a všechny se nepřetržitě pohybují pomocí rotujícího mechanismu. Stroj je plně automatický, jeho činné části jsou vyrobeny z nerezové oceli. Průběh práce lze sledovat průhledy pod plastovým krytem.
Stroje jsou vybaveny šnekovým soukolím s uzavřeným olejovým okruhem pro mazání pohyblivých částí, součástí mechanismu je pojistka proti přetížení razníků. Ovládací panel stroje se nachází v jeho přední části, aby nebylo nutno stroj stále obcházet.
Lisy mohou stlačovat tablety různých tvarů a rozměrů, v závislosti na typu razníků. Razit je možné i prstencové tablety, případně je vybavit vytlačenou středovou linií nebo nápisem.
Produkty nemusí být nutně vázány pouze na farmaceutický průmysl, lisy slouží i pro zakázky potravinářské a chemické výroby, razníky mohou stlačovat i směsi pro hutní výrobu a pro elektrotechnický průmysl.