Státní rozpočet a subjekty hospodářské politiky


Státní rozpočet

Centralizovaný peněžní fond, o jeho tvorbě, rozdělování a užití rozhoduje vláda a schvaluje ho parlament v podobě zákona. Spravuje ho ČNB a to jako účet státu. Deficit státního rozpočtu lze krýt emisí státních dluhopisů nebo zahraniční půjčkou. Opakovaným deficitem vzniká státní dluh.
mapa česká republika.png

Subjekty hospodářské politiky

Státní orgány

Parlament ČR (zákonodárná moc)
Činnost ovlivněna poměrovým zastoupením jednotlivých politických stran.
 
Vláda (výkonná moc)
Navrhuje zákony. Skládá se z mistrů a v čele je premiér.
 
Krajské úřady
Zabývají se místní správou. Ovlivňují podnikání v příslušném regionu.
 
Česká národní banka
Centrální banka státu. Realizuje měnovou politiku. Vykonává bankovní dohled.
 
Český statistický úřad
= zveřejňuje soustavu makroekonomických ukazatelů a jejich průběžné výsledky.

Orgány EU

Evropská komise
Zabývá se hospodářskou politikou EU, skládá se z ministrů členských zemí, ti se účastní jednání podle projednávané problematiky.
 
Evropská rada
Skládá se z nejvyšších představitelů členských zemí, zpracovává podklady, ty předkládá Evropské komisi nebo Radě EU.
 
Evropský parlament
Skládá se z poslanců, voleni v členských zemích, schvaluje rozpočet EU.
společenský oblek pro muže.jpg

Úloha státu v tržní ekonomice

ž   Ochrana země – armáda a spojenecké dohody s NATO
ž   Tvorba právního systému – parlament ČR, vláda
ž   Ochrana pořádku- policie
ž   Dodržování právních předpisů – soudy
ž   Sociální funkce – stát poskytuje veřejné statky a služby
ž   Zmenšuje sociální rozdíly obyvatelů (soc. dávky, výše min. mzdy)
ž   Řeší otázky zaměstnanosti (podpory v nezaměstnanosti, příspěvky na tvorbu nových prac. míst, rekvalifikace)
Hospodářská funkce státu
Cílem je stabilita ekonomiky (cenová, měnová), podporuje vybraná odvětví a regiony (zemědělství), ochrana konkurence (úřad pro hosp. soutěž, kontroluje dodržování hosp. soutěže, konkurence je chráněná zákonem, hlavní princip tržního mechanismu), existuje zákon o hospodářské soutěži.
(nekalá soutěž = získání neoprávněného prospěchu na úkor jiných podniků nebo spotřebitelů )
 
Kartelový zákon
Kartel=dohody podniků v rámci určitého oboru na společných cenách, prodejních cestách atd.
                = brání konkurenci, v tržním hospodářství jsou zakázané (např. čerpací stanice)