Zaměřujeme se na realizaci spojů v nejrůznějších oborech


Specialista na spojovací materiály, které jsou využívány různými technickými cestami, nabízí praxí prověřené spojovací prvky také pro kvalitní nýtování. Klasické nýtovací prvky i nároÄná konstrukÄní Å™eÅ¡ení jsou k dispozici na ověřené adrese odborníka, který dovede Äelit i na první pohled nesplnitelným technickým parametrům na nejrůznÄ›jších typech kovových, ocelových i plastových konstrukcí. SáhnÄ›te do produktového katalogu certifikované úrovnÄ› a seznamte se s konkrétní nýtovací technologií s různým využitím.

Informujte se o konkrétní nabídce nýtovacích produktů

Nezáleží na tom, jakou nýtovací techniku z hlediska potÅ™eb konkrétních konstrukcí volíte. Sortiment ověřeného specialisty na vývoj a výrobu kompletního repertoáru spojovacích prvků obsahuje standardní i atypické moduly pro ražení i slepénýtování. Snižte VaÅ¡e náklady volbou Å¡piÄkových nýtovacích technologií, které Vám na míru individuálních potÅ™eb pro nejrůznÄ›jší obory průmyslového využití navrhne vývojové oddÄ›lení specializovaného výrobce a distributora. Jeho uplatnÄ›ní na trhu je vÅ¡estranné a důvÄ›ryhodné.