Při stěhování bytů Praha nezapomínejte na parkovací plochy

Stěhování bytů Praha http://www.odnesto.cz/stehovani-domacnosti/ je poměrně snadný proces, pokud máte vše pečlivě sbaleno a v dostatečném předstihu zajištěnou stěhovací firmu. Většinou se jedná o zkušené profesionály, kteří celou proceduru hravě zvládnou. Problematické však může být zajištění dostatečně velkého prostoru pro parkování.dvě kartonové krabice.jpg

Zabrání parkovacího místa

Stěhovat se kamsi na venkov, na samotu u lesa, kde ve filmovém zpracování pomyslné životní idylky bydlel pan Kemr, je s ohledem na zajištění parkovacího místa nesmírně snadné. Nepotřebujete ani dopravní značky, ani popruhy nebo provaz pro vyhrazení plochy, kde zaparkuje stěhovací vůz, ani nezbytná opatření jako parkovací karty či povolení pro vyhrazení dostatečně velkého místa pro mimořádnou akci. Stěhováci jednoduše zastaví před domem a budou se ještě kochat tou panenskou přírodou a nádherným výhledem.
Přesun věcí po Praze však obnáší administrativní kroky, které vedou k zajištění parkovací plochy jak v místě vystěhovávaného bytu, tak i v cíli stěhovacího procesu. Zvláště to platí pro oblasti v centru města, tedy především městské obvody Prahy 1 – 5. Jednodušší je situace na sídlišti, ale ta se může komplikovat jednosměrnými ulicemi nebo přeplněnými parkovišti či zákazy zastavení a stání.
V takovém případě pomůže zabrání parkovacího místa úřední cestou. Nejprve je nutné vyplnit formulář žádosti pro Technickou správu komunikací a v příloze kopie katastrální mapy vyznačit požadovanou parkovací plochu. Poté musíte navštívit odbor dopravy příslušného úřadu městské části Prahy a ten za správní symbolický poplatek vydá povolení k zabrání místa pro předem určený termín stěhování. Úřední proceduru však musíte absolvovat s předstihem minimálně jednoho měsíce, protože lhůta úředního postupu může trvat až 30 dnů.jízda po dálnici stěhovacím vozem.jpg
V den stěhování se doporučuje plochu mechanicky zajistit těžkými předměty, provazem a výstražnými tabulkami, aby parkovací místo neobsadil nezvaný host – městská policie totiž takové vozidlo nenechá odtáhnout, protože jde o zabrání parkovací plochy pouze pro soukromé účely, nikoli o veřejný zájem.