Technika dostala sedmimílové boty


Jak se asi dříve žilo lidem bez elektriky, bez automobilů, bez počítačů? I přesto, že některé moderní vymoženosti jsou nám spíše ke škodě, většina z nich nám život usnadňuje. A za to všechno může jedna jediná událost.
Vědecko – technická nebo technicko – vědecká revoluce.
·         Do konce devatenáctého století se lidstvo v tomto ohledu posouvalo jen velice pomalu.
·         Přišlo na svět několik mužů a pro lidstvo to znamenalo veliký skok.
V několika oborech nastala opravdová revoluce, která už nešla zastavit. Slovo „revoluce“ je v tomto případě trochu zavádějící. Revoluce většinou přinese něco dobrého, ale někdy i mnoho špatného. Následující příklady jsou jen ze soudku „dobré“.


Lidé ovládají i vzduch

Elektřina– díky ní máme vynálezy, které umožnily větší posun kupředu.
–         turbíny
–         elektromotory
–         transformátory
–         první elektrárny.

Lidstvo šlo kupředu i v ostatních oborech lidského konání.
Chemie– francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur přišel s převratným objevem. Tím, že se mu podařilo objevit mikroorganismy, zjistil, co způsobuje kvašení a infekce. Našel lék proti vzteklině.

Biologie – britský přírodovědec Charles Darwin studoval na Galapágách místní zvířata. Vyšla z toho teorie o vývoji druhů přirozeným výběrem.
Doprava – vynález spalovacího motoru umožnil rozvoj automobilového průmyslu. Do té doby poháněl automobily parní stroj.
Vzducholodě a letadla– člověk začíná ovládat i vzdušný prostor. Bratři Wrightové jako první vzlétnou.

Zábava – ani ta se technickému pokroku nevyhnula. Když bratři Lumierové přišli se svým kinematografem, lidé byli okouzleni. Umožnili lidstvu zaznamenávat historické i osobní okamžiky.
Komunikace – kdo ví, kdy by byl vynalezen telefon, kdyby se neobjevil Alexander Graham Bell. Tento profesor fyziologie orgánů řeči a fyziky, umožnil komunikaci mezi lidmi na dálku.