Léčba Vás dostane zpět do formy


Závislost na alkoholu může vzniknout kdykoliv v průbÄ›hu života, u jejího zrodu vÄ›tÅ¡inou stojí nevhodné spoleÄenské prostÅ™edí, složité životní situace nebo pÅ™emíra stresu v pracovním prostÅ™edí. LéÄba závislosti na alkoholu pak může být možností, jak se opÄ›t srovnat, najít ztracenou rovnováhu, vrátit se na správnou cestu. Může probíhat ambulantní i pobytovou formou, pro její úspěšnost je důležité pÅ™edevším odhodlání pacienta zmÄ›nit svůj život.

V zaÄátku změňte prostÅ™edí

Změna prostředí v první fázi odvykání může být velmi prospěšná. Vyhnete se tak situacím, které Vás běžně dohnaly k pití, do dobu odvykacího pobytu se pití stane hůře dostupným, zároveň Vás program a luxusní prostředí přivedou na jiné myšlenky a rehabilitují Vás na těle i na duchu. Kognitivně-behaviorální terapie individuální i skupinovou formou Vám pomůže odhalit jádro problému a dlouhodobě jej zvládnout. Jedinou podmínkou pro vstup do programu je střízlivost. Ukážeme Vám cestu zpět do normálního života, vydat se na ni však budete muset sami.