Jsou plastové obálky ekologické?

V dnešní době moderních technologií máme obálky z mnoha materiálů – klasický papír, plast, karton a další. Jak si však ony stojí na ekologickém žebříčku? Není náhodou na čase opět modernizovat? Koneckonců, stejné materiály se s mírnými změnami používají už velmi dlouho. Jak si tedy vedou z hlediska ekologie? Které bychom měli používat, pokud chceme pomáhat přírodě?stoh obálek na poště

Faktem je, že veškeré obálky jsou pouze na jedno použití. Nezáleží ani tak na materiálu, stejně se jich je vždy třeba zbavit. Pokud jde o známky, tak s těmi obvykle nebývá problém. Existuje dost sběratelů, kteří jsou ochotni si je vzít. Ovšem jak rychle se daná obálka v přírodě zpracuje?

Není asi třeba říkat, že v tomto případě vycházejí nejlépe klasické papírové obálky. Ty je nejen možné recyklovat a dát do klasického kontejneru na tříděný odpad, ale také mohou posloužit na podpálení v zimě lidem, kteří topí dřevem či uhlím. Má tedy své využití i poté, co splní svůj původní účel. A vzhledem k tomu, že je to stále ten nejpoužívanější typ, zdá se, že je vše v pořádku. Nebo by bylo, pokud by lidé, kontejnery na tříděný odpad tako využívali.

Pravdou však je, že většina z nás je po roztrhání (abychom znemožnili přečíst adresu) hodí od odpadkového koše. Tak putuje s ostatním smetím z domácnosti buď na skládku, nebo do spalovny. Zde se opět ukazuje výhoda papíru, jelikož se rozloží relativně rychleji než jiné materiály, a nepůsobí tolik škody přírodě.

Dále tu máme plastové obálky 2pack.cz. Ty už od pohledu tak přátelské k životnímu prostředí nejsou. V poslední době se strhla prakticky vlna odporu proti plastům. Nejsem si však jista, zda je ve všech případech oprávněná. Například klasické igelitové tašky jsou mnohem lepší než ty papírové, neboť se tak snadno neprotrhnou, a tedy vydrží mnoho použití.ilustrace klasické obálky

Pokud jde o obálky, zde je možné opět využít kontejner na tříděný odpad. To je v tomto případě pravděpodobně to nejlepší řešení. Pálit plasty skutečně není dobrý nápad (a ani vaši sousedi by vám nejspíš nepoděkovali), a jiné využití nemá. Pokud ji hodíte do běžného odpadu, potom bude buď odvezena na skládku či do spalovny. Ovšem oproti její papírové sestřenici, tato bude mít pro přírodu následky mnohem větší.

A jako poslední tu máme kombinovanou, tedy papírovou a plastovou. Její nejčastější podoba je klasická papírová obálka s průhledným plastovým okénkem, kde je vidět adresa napsaná na zasílaném dokumentu. Používá se poměrně často v úřední korespondenci. Tento typ je však tím nejhorším. Nelze jej dát do tříděného odpadu, ani jen bez problémů spálit či jinak využít. A díky plastovým částem se bude na skládce rozkládat skutečně dlouho.

A jaký je váš nejoblíbenější druh? A myslíte při podávání pošty i na ekologii? Je to totiž jedno z odvětví, kde je velký prostor pro zlepšení. Doufejme, že se nám podaří toho dosáhnout.