Základ je pořádně vše prověřit

SEO optimalizace je úkon zahrnující mnoho dílčích činností. Ty je nutné předem pořádně promyslet, aby byl výsledek této optimalizace co nejlepší. Protože je však každý web strukturou naprosto jiný, je důležité provést před samotnou SEO optimalizací také SEO analýzu. SEO analýzy jsou důležité především z hlediska následujících činností. Když totiž web vyhovuje svou strukturou fulltextovému vyhledávání, mohou se odborníci ihned vrhnout na něco jiného, než bude úprava struktury. SEO analýza je tedy základem celé optimalizace pro vyhledávače, společně s návrhem klíčových slov. Tyto faktory ovlivňující vyhledávání stránky se nazývají On-page faktory.

výhled

Ruční kontrola je vždy ta nejlepší

Lidé dokážou být velmi pečliví, což je při SEO optimalizaci nesmírně důležité. Právě proto je SEO analýza v rukou odborníků z firmy SEOlight s.r.o. mimořádně kvalitní záležitost. SEO optimalizace je souhrnem několika kontrol, při které se sleduje:
 
–          Struktura webu
–          Interní duplicita textů
–          Sitemapy
–          Title
–          Meta description