Jaké možnosti má české hospodářství?

Pohnout potenciálem mohou strukturální vládní politiky, jako například podpora vědy a výzkumu nebo změna vztahu mezi daněmi a sociálními dávkami," říká David Marek ze společnosti Deloitte.
 ovládací centrum
Nejbohatší členskou zemí podle HDP na obyvatele zůstává s velkým náskokem Lucembursko, nejchudší je Bulharsko. Česko si udržuje nejlepší pozici ze států bývalého socialistického bloku (druhé Slovinsko dosahuje 83 procent a třetí Slovensko 77 procent průměru EU).
 týmová práce

Oblasti, kde zaostáváme:

  • čas potřebný na vyřízení administrativy spojené s výstavbou budov. Jde například o projektování, získání všech potřebných povolení a kolaudaci. Česko je v této oblasti v žebříčku Ease of Doing Business, který sestavuje Světová banka, na 130. místě ze 190 sledovaných zemí
  • objem úvěrů poskytnutých z domácích zdrojů dosahuje v Česku jen 50 procent, a patří tak v mezinárodním srovnání k těm nízkým, větší roli v ekonomickém sbližování Česka se Západem by měl hrát také domácí kapitál
  • ekonomická migrace a oblast legálního příchodu kvalifikované pracovní síly ze zemí mimo Evropskou unii patří k oblastem, ve kterých Česko ve srovnání s mezinárodní konkurencí zbytečně propadá

Po návratu naší země k racionálnímu politickému a společenskému uspořádání po roce 1989 se objevovaly hlasy, že vyspělý svět doženeme za pět, deset nebo dvacet let.
Autoři studie si však přes všechna doporučení, jak vylepšit českou ekonomiku, kladou také otázku, zda má vůbec smysl se srovnávat se zeměmi, jako je Německo.
bitcoin v bublině

Budoucnost ?

Evropskou ekonomiku a konec konců hospodářství všech vyspělých států postihne nejspíše během roku 2019 stagnace. Musí k ní dojít nutně v rámci hospodářského cyklu, je to logika věci. Toto konstatování neznamená, že bude nutně zle. Půjde o normální, zcela standardní vychýlení cyklu, které bude umocněno nedořešeným dluhovým problémem jihu Evropy, strukturálními problémy americké ekonomiky a řadou dalších aspektů.

Jaké možnosti má české hospodářství?
Ohodnoťte příspěvek